Make your own free website on Tripod.com

Historie

 

 

 

 

De Baudelo-hoeve (1660) die herinnert aan de voormalige Cisterciënzerabdij (vernield in 1578) evenals de 17e eeuwse hoeve er vlakbij vragen de aandacht. De Baggaertbossen, een brok gaaf gebleven natuurschoon, eveneens op het grondgebied van Klein-Sinaai blijft, ondanks de schending door het oprichten van een waterwinningsstation, een wandelbezoek overwaard. De kerk van het centrum toegewijd aan de H.-Catharina van Alexandrië, is ongewoon rijk aan houtsnijwerk uit de 17e en 18e eeuw. De beeldschilden, langs de noorderbeuk met de voorstelling van het Communicantes-gebed uit de H. Mis, langs de zuiderbeuk met de legende van Sint-Catharina's overbrenging naar de Sinaï getuigen van ongemeen rijk vakmanschap en gedegen kunstzin. De predikstoel (1773) met een gebeeldlhouwde kuip en monumentale Sint-Paulusfiguur, de biechtstoelen met gebeeldhouwde figuren uit de H. Schrift en de Overlevering (1680) met de afsluiting van de doopvont (1735) zijn merkwaardig. Twee schilderijen, een van Bonnecroy aan het noordelijk al taar en een van De Heuvre aan het zuidelijk altaar dateren uit de nabloei der barokperiode. Naast de kerk de statige hoeve (1665) der meiersfamilie Zaman, die van 1299 tot omstreeks 1770 de vorst vertegenwoordigde te Sinaai; een weinig verderop het geboortehuis van Edgard Tinel (1854-1912), toondichter van de oratoria 'Klokke Roeland', 'Franciscus', 'Godelieve' en 'Catharina'. In het geboortehuis van deze kunstenaar is thans een museum gevestigd. (Bezoek: schriftelijk en tijdig aan te vragen bij het plaatselijk Tinelcomité, Hulstbaan 6). De 'dries' van Sinaai, te midden van het dorp, is uniek in zijn soort.

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de heilige Catharina (patrones van de gemeente en ook de naam van de kerk)
Historisch is niet veel bekend over de heilige Catharina en het meeste berust op legendes. In de beschrijvingen is ze zeer mooi, rijk en hoog begaafd.

Catharina werd geboren rond 280 in de havenstad Alexandrie in Egypte. In die tijd werd het christendom met harde hand de kop ingedrukt door de Romeinse keizers. Catharina voelde zich aangetrokken tot het nieuwe geloof. Volgens de legende verweet ze keizer Maxentius dat hij christenen te hard aanpakte. Daarop nam hij haar gevangen. De keizer bracht haar vervolgens voor een ‘rechtbank’ met geleerden uit de stad die nog eens de standpunten van de keizer uitdroegen. Zonder resultaat. Catharina wist hen zelfs te overtuigen van de boodschap van Christus, waarop de hele rechtbank zich bekeerde.

De keizer liet haar martelen om haar tot inkeer te brengen. Tevergeefs. Gebonden op een wagenwiel hield haar geloof stand. Sint Catharina overleefde een poging haar te radbraken, omdat het wiel brak. Daarop liet de keizer haar op 25 november in 306 (of 307) onthoofden.

Een latere legende vertelt dat haar lichaam door engelen naar de berg Sinaï werd gebracht en daar begraven, op de plaats waar Mozes de brandende braambos had gezien. Daar werd 150 jaar later een klooster gebouwd, aan haar gewijd. Het staat er nog steeds. St. Catharina was in de Middeleeuwen ongelooflijk populair. Men geloofde bijvoorbeeld dat St. Catharina aan Jeanne d’Arc was verschenen. Er zijn veel Middeleeuwse schilderijen aan haar gewijd.

Patrones
Catharina is een van de veertien noodhelpers en wordt vereerd als patrones van onder andere ziekenhuizen. Daarnaast is zij beschermheilige van leraren, studenten, scholieren, meisjes, maagden, gehuwde vrouwen, theologen, filosofen, universiteiten, bibliotheken, redenaars, molenaars, schippers, kappers, boekdrukkers, schoenmakers, naaisters, notarissen, advocaten, drenkelingen, en veldvruchten.

Ze werd ook aangeroepen als patrones tegen migraine en tongaandoeningen. Helpster in nood dus.